ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

PHẠM ĐỨC THỊNH
BÁC SĨ - GIẢNG VIÊN

Đại học Y Hà Nội

Phạm Đức Thịnh
Bác Sĩ - Giảng viên

Đại học Y Hà Nội

Nguyễn A
Bác Sĩ

10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thuốc Nam

Nguyễn Anh Thơ
Y tá

10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực

Đăng kí tư vấn